Peľová situácia v 8. týždni 2020

Peľová situácia v SR za 08. týždeň 2020 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité ,topoľ,brest, spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni na celom území Slovenska dominoval peľ jelše a liesky – prvých najsilnejších alergénov jarných mesiacov. Najvyššie hladiny peľu v ovzduší monitorovacia stanica v Bratislave, kde peľ jelše dosiahol najvyššiu dennú  koncentráciu 290 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Banskej Bystrici 176 peľových zŕn  v mvzduchu,  v Nitre 124 , v Žiline to bolo 117 peľových zŕn  v mvzduchu a v Trnave 107 peľových zŕn  v mvzduchu peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ liesky dosiahol najvyššie koncentrácie v Žiline - 298 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 162 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici 100 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 67 peľových zŕn  v mvzduchu . Okrem peľu jelše a liesky sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých, ktorý v Bratislave dosiahol v nedeľu dennú koncentráciu až 5 725 peľových zŕn  v mvzduchu ,ale  na ostatnom území dosahoval len nízke koncentrácie. V menších množstvách sa ešte v ovzduší vyskytoval peľ topoľa, jaseňa a brestu.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.  

Prognóza  peľovej situácie v SR za 09. týždeň 2019 

Peľová sezóna jelše  sa prudko rozbehla na celom území Slovenska a na väčšine  územia ešte môžeme očakávať vysoké až veľmi vysoké   koncentrácie peľu v ovzduší. Vysoké denné koncentrácie peľu liesky predpokladáme najmä na strednom,  severnom a východnom Slovensku, v teplejších oblastiach budú mať hladiny peľu liesky klesajúcu tendenciu, ale stále sa môžu vyskytovať v alergologicky významných koncentráciách. Denné koncentrácie peľu topoľa, jaseňa a brestu môžu výraznejšie narastať najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľade cyprusovitých a tisovitých očakávame najmä v Bratislave.  Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

 

Návrat


Zaregistrujte sa a vyberte si alergény na ktoré ste alergický, náš portál Vás prostredníctvom e-mailu oboznámi s ich prvým výskytom na území SR.